تعمیر کامپیوتر صنعتی

تعمیر کامپیوتر صنعتی که بعد از خاموش شدن دوباره روشن نمیشود که با گرما دادن چیپ آن مشکل دستگاه بر طرف گردید

ایران اسلات مجهزترین نمایندگی کامپیوتر و کیس های صنعتی

ایراد: تعمیر کامپیوتر صنعتی

علت: روشن نشدن مجدد کامپیوتر صنعتی

خدمات صورت گرفته: حرارت دادن چیپ

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.