تعمیر کارت گرافیک ZOTAC GEF 1060

تعمیر کارت گرافیک ZOTAC GEF 1060 که فن و یکی خازن ها مشکل داشت که با تعویض فن و تعویض خازن مشکل کارت گرافیک برطرف گردید

ایران اسلات مجهزترین نمایندگی تعمیرا ت کارت گرافیک ZOTAC GEF 1060

ایراد: تعمیر کارت گرافیک ZOTAC GEF 1060

علت: بالا نمیادن کارت گرافیگ

خدمات صورت گرفته: تعویض فن کارت گرافیک

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.