تعمیر کارت گرافیک RX580

تعمیر کارت گرافیک RX580 یک خط توضیح کوتاه درباره تعمیر دستگاه برای زیبایی وخوانایی در این بخش ذکر شود.

ایراد: هنگام بازی صفحه سیاه می‌شود

علت: عدم سرویس به موقع و حرارت بالا کارت گرافیک

خدمات صورت گرفته: سرویس کامل، ریبال چیپ،

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.