تعمیر مانیتور MASTER TECH GP325

تعمیر مانیتور MASTER TECH GP325  که با صفحه نمایش مانیتور شکسته شده و تعویض گردید

ایران اسلات مجهزترین نمایندگی  تعمیر مانیتور  MASTER TECH GP325

 

 

ایراد: تعمیر مانیتور MASTER TECH GP325

علت: شکستگی صفحه نمایش

خدمات صورت گرفته: تعمیر مانیتور MASTER TECH GP325

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.