تعمیر مانیتور دل P2210f

تعمیر مانیتور دل P2210f این مانیتور با مشکل دیر روشن شدن به مرکز تعمیرات ما آورده شد. و مشکل آن از نشتی یکی از خازن های تغذیه بود که بر طرف شد .

ایراد: دیر روشن میشود

علت: خرابی مدارتغذیه

خدمات صورت گرفته: تعویض خازن

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.