تعمیر لپ تاپ ASUS K52J

تعمیر لپ تاپ ASUS K52JC  که با مشکل عدم تصویر مراجعه کرده و پس از بررسی مشکل در بایوس دستگاه بوده و بایوس دستگاه مجدد تعریف شد و مشکل برطرف گردید

ایران اسلات مجهزترین نمایندگی تعمیر لپ تاپ ASUS K52J

ایراد: تعمیر لپ تاپ ASUS K52J

علت: عدم تصویر لپ تاپ

خدمات صورت گرفته: بایوس دستگاه مجدد تعریف شد

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.