تعمیر سوئیچ 2960G

تعمیر سوئیچ 2960G مشکل دستگاه روشن میشود و بالا نمیاد و با ریست فکتوری کردن دستگاه مشکل بر طرف گردید و نسخه آن آپدیت گردید   ایران اسلات مجهزترین نمایندگی روتر و سویيچ

ایراد: تعمیر سوئیچ 2960G که بالا نمیاد

علت: بالا نمیامدن دستگاه

خدمات صورت گرفته: ریست فکتوری کردن دستگاه

درخواست تعمیر

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه با تماس بگیرید.

برای تعمیر دستگاه و یا قطعه از طریق صفحه تماس با ما می توانید با ایران اسلات ارتباط برقرار کنید.