بازگشت

تعمیر کامپیوتر و mini pc

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC5I7RYH

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC5I7RYH

تعمیر مینی پی سی AirPort Extreme 802

تعمیر مینی پی سی AirPort Extreme 802

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC8BEH

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC8BEH

تعمیر مینی پی سی مستر تک MP500A

تعمیر مینی پی سی مستر تک MP500A

تعمیر مینی پی سی VCLOUDPOINT

تعمیر مینی پی سی VCLOUDPOINT

تعمیر کیس اچ پی PAVILION S3820NL

تعمیر کیس اچ پی PAVILION S3820NL

تعمیر کیس لنوو IDEACENTRE 5 14I0B6

تعمیر کیس لنوو IDEACENTRE 5 14I0B6

تعمیر مینی کیس اچ پی ELITEDESK 800G3 SFF

تعمیر مینی کیس اچ پی ELITEDESK 800G3 SFF

تعمیر مینی پی سی ایسوس VM62N

تعمیر مینی پی سی ایسوس VM62N

تعمیر مینی کیس ELITEDESK 800 G2

تعمیر مینی کیس ELITEDESK 800 G2

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC5I7RYH

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC5I7RYH : مینی پی سی روشن نمی شد که IC پاور مینی پی سی سوخته شده بود که با تعویض IC...

 • علت

  سوخته شدن IC پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC سوخته شده

مشاهده

تعمیر مینی پی سی AirPort Extreme 802

تعمیر مینی پی سی AirPort Extreme 802 : مینی پی سی روشن نمی شد که MAINBOARD مینی پی سی دارای اتصال بود که با رفع اتصال...

 • علت

  اتصال در MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAINBOARD

مشاهده

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC8BEH

تعمیر مینی پی سی اینتل NUC8BEH : مینی پی سی روشن نمی شد که MAINBOARD  مینی پی سی دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAINBOARD...

 • علت

  اتصال MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAINBOARD

مشاهده

تعمیر مینی پی سی مستر تک MP500A

تعمیر مینی پی سی مستر تک MP500A : مینی پی سی روشن نمی شد که IC پاور مینی پی سی سوخته شده بود که با تعویض...

 • علت

  سوخته شدن IC پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC سوخته شده

مشاهده

تعمیر مینی پی سی VCLOUDPOINT

تعمیر مینی پی سی VCLOUDPOINT : مینی پی سی روشن نمی شد که IC پاور مینی پی سی سوخته شده بود که با تعویض IC پاور...

 • علت

  سوخته شدن IC پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC پاور سوخته شده

مشاهده

تعمیر کیس اچ پی PAVILION S3820NL

تعمیر کیس اچ پی PAVILION S3820NL : کیس روشن نمی شد که CHIPSET ماردبرد کیس  دارای مشکل شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل کیس برطرف...

 • علت

  مشکل داشتن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده

تعمیر کیس لنوو IDEACENTRE 5 14I0B6

تعمیر کیس لنوو IDEACENTRE 5 14I0B6 : کیس روشن نمی شد که MAIN BOARD کیس دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAIN BOARD مشکل کیس...

 • علت

  اتصال در MAIN BOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAIN BOARD

مشاهده

تعمیر مینی کیس اچ پی ELITEDESK 800G3 SFF

تعمیر مینی کیس اچ پی ELITEDESK 800G3 SFF : مینی کیس روشن نمی شد که IC پاور مینی کیس سوخته شده بود که با تعویض...

 • علت

  سوخته شدن IC پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض IC پاور

مشاهده

تعمیر مینی پی سی ایسوس VM62N

تعمیر مینی پی سی ایسوس VM62N : ویندوز مینی پی سی بالا نمی آمد که هارد مینی پی سی خراب شده بود که با تعویض...

 • علت

  خراب بودن هارد

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض هارد و نصب ویندوز

مشاهده

تعمیر مینی کیس ELITEDESK 800 G2

تعمیر مینی کیس ELITEDESK 800 G2 : مینی کیس روشن نمی شد POWER مینی کیس دارای مشکل بود که با تعویض POWER مشکل مینی کیس برطرف...

 • علت

  مشکل داشتن POWER

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض POWER

مشاهده