بازگشت

تعمیر مادربرد

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME B560M-A

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME B560M-A

تعمیر مادربرد ایسوس H81-PLUS

تعمیر مادربرد ایسوس H81-PLUS

تعمیر مادربرد ایسوس X99-DELUXE II

تعمیر مادربرد ایسوس X99-DELUXE II

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-B85M-D3V

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-B85M-D3V

تعمیر مادربرد ایسوس P5P43TD/US83

تعمیر مادربرد ایسوس P5P43TD/US83

تعمیر مادربرد ایسوس P8H61-MLX3 PLUS R2.0

تعمیر مادربرد ایسوس P8H61-MLX3 PLUS R2.0

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-MA770T-UD3

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-MA770T-UD3

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME Z790-P WIFI

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME Z790-P WIFI

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-P41T-D3

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-P41T-D3

تعمیر مادربرد بایوستار H110MHC

تعمیر مادربرد بایوستار H110MHC

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME B560M-A

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME B560M-A : مادربرد تصویر نمی داد که BIOS مادربرد دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل مادربرد برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS مادربرد

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر مادربرد ایسوس H81-PLUS

تعمیر مادربرد ایسوس H81-PLUS : مادربرد تصویر نمی داد که BIOS مادربرد دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل مادربرد برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS مادربرد

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS مادربرد

مشاهده

تعمیر مادربرد ایسوس X99-DELUXE II

تعمیر مادربرد ایسوس X99-DELUXE II : مادربرد تصویر نمی داد که پایه های CPU دارای مشکل شده بود که با تعمیر پایه های CPU مشکل مادربرد...

 • علت

  مشکل داشتن پایه های CPU

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر پایه های CPU

مشاهده

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-B85M-D3V

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-B85M-D3V : مادربرد تصویر نمی داد که CPU مادربرد سوخته شده بود که با تعویض CPU مشکل مادربرد برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  سوختگی CPU مادربرد

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CPU مادربرد

مشاهده

تعمیر مادربرد ایسوس P5P43TD/US83

تعمیر مادربرد ایسوس P5P43TD/US83 : مادربرد تصویر نمی داد که BIOS مادربرد دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل مادربرد برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  مشکل شدن داشتن BIOS

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر مادربرد ایسوس P8H61-MLX3 PLUS R2.0

تعمیر مادربرد ایسوس P8H61-MLX3 PLUS R2.0 : مادربرد روشن نمی شد که BIOS مادربرد دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل مادربرد برطرف گردید ایران...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS مادربرد

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS مادربرد

مشاهده

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-MA770T-UD3

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-MA770T-UD3 : مادربرد تصویر نمی داد که CPU مادربرد سوخته شده بود که با تعویض CPU مشکل مادربرد برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  سوختگی CPU مادربرد

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CPU مادربرد

مشاهده

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME Z790-P WIFI

تعمیر مادربرد ایسوس PRIME Z790-P WIFI : مادربرد تصویر نمی داد که پایه های CPU دچار مشکل شده بود که با تعمیر پایه های CPU مشکل...

 • علت

  مشکل داشتن پایه های CPU

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر پایه های CPU

مشاهده

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-P41T-D3

تعمیر مادربرد گیگابایت GA-P41T-D3 : مادربرد تصویر نمی داد که RAM مادربرد دارای مشکل شده بود که با تعویض RAM مشکل لپ تاپ برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  مشکل داشتن RAM

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض RAM

مشاهده

تعمیر مادربرد بایوستار H110MHC

تعمیر مادربرد بایوستار H110MHC : مادربرد تصویر نمی داد که پایه های CPU مادربرد شکسته شده بود که با تعمیر پایه های CPU مشکل مادربرد برطرف...

 • علت

  شکستگی پایه های CPU

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر پایه های CPU

مشاهده