بازگشت

تعمیر لپ تاپ

تعمیر لپ تاپ لنوو Thinkpad T460P

تعمیر لپ تاپ لنوو Thinkpad T460P

تعمیر لپ تاپ ال جی GRAM 14Z990

تعمیر لپ تاپ ال جی GRAM 14Z990

تعمیر لپ تاپ ایسوس X5MS

تعمیر لپ تاپ ایسوس X5MS

تعمیر لپ تاپ لنوو Legion Y545-B

تعمیر لپ تاپ لنوو Legion Y545-B

تعمیر لپ تاپ ایسوس E203NAH

تعمیر لپ تاپ ایسوس E203NAH

تعمیر لپ تاپ ایسوس S56C

تعمیر لپ تاپ ایسوس S56C

تعمیر لپ تاپ لنوو LATITUDE E7450

تعمیر لپ تاپ لنوو LATITUDE E7450

تعمیر لپ تاپ لنوو THINKPAD T470

تعمیر لپ تاپ لنوو THINKPAD T470

تعمیر لپ تاپ دل INSPIRON 15-5577

تعمیر لپ تاپ دل INSPIRON 15-5577

تعمیر لپ تاپ دل Latitude E6420 XFR

تعمیر لپ تاپ دل Latitude E6420 XFR

تعمیر لپ تاپ لنوو Thinkpad T460P

تعمیر لپ تاپ لنوو Thinkpad T460P : لپ تاپ روشن نمی شد که مدار PWM لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با تعمیر مدار PWM...

 • علت

  مشکل داشتن مدار PWM

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر مدار PWM

مشاهده

تعمیر لپ تاپ ال جی GRAM 14Z990

تعمیر لپ تاپ ال جی GRAM 14Z990 : لپ تاپ روشن نمی شد که MAINBOARD لپ تاپ دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAINBOARD مشکل...

 • علت

  اتصال MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAINBOARD

مشاهده

تعمیر لپ تاپ ایسوس X5MS

تعمیر لپ تاپ ایسوس X5MS : لپ تاپ باز و بسته نمی شد که قاب و لولا لپ تاپ شکسته شده بود که با تعمیر قاب...

 • علت

  شکستگی قاب و لولا

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر قاب و لولا

مشاهده

تعمیر لپ تاپ لنوو Legion Y545-B

تعمیر لپ تاپ لنوو Legion Y545-B : لپ تاپ روشن نمی شد که BIOS لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل لپ...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر لپ تاپ ایسوس E203NAH

تعمیر لپ تاپ ایسوس E203NAH : لپ تاپ پرش تصویر داشت که صفحه نمایش لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل...

 • علت

  مشکل داشتن صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر لپ تاپ ایسوس S56C

تعمیر لپ تاپ ایسوس S56C : لپ تاپ روشن نمی شد که باتری لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با تعویض باتری مشکل لپ تاپ...

 • علت

  مشکل داشتن باتری

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض باتری لپ تاپ

مشاهده

تعمیر لپ تاپ لنوو LATITUDE E7450

تعمیر لپ تاپ لنوو LATITUDE E7450 : لپ تاپ روشن نمی شد که BIOS لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل لپ...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر لپ تاپ لنوو THINKPAD T470

تعمیر لپ تاپ لنوو THINKPAD T470 : لپ تاپ روشن نمی شد که CHIPSET لپ تاپ دارای مشکل شده بود که با ریبال کردن CHIPSET مشکل...

 • علت

  مشکل داشتن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  ریبال کردن CHIPSET

مشاهده

تعمیر لپ تاپ دل INSPIRON 15-5577

تعمیر لپ تاپ دل INSPIRON 15-5577 : لپ تاپ روشن نمی شد که MAINBOARD لپ تاپ سوخته شده بود که با تعویض MAINBOARD مشکل لپ تاپ...

 • علت

  سوختگی MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض MAINBOARD

مشاهده

تعمیر لپ تاپ دل Latitude E6420 XFR

تعمیر لپ تاپ دل Latitude E6420 XFR : لپ تاپ روشن نمی شد که CHIPSET لپ تاپ سوخته شده بود که با تعویض CHIPSET مشکل لپ...

 • علت

  سوخته شدن CHIPSET

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض CHIPSET

مشاهده