بازگشت

تعمیر سرفیس

تعمیر تبلت سامسونگ GT-N8000

تعمیر تبلت سامسونگ GT-N8000

تعمیر تبلت پی پو X3N19100156

تعمیر تبلت پی پو X3N19100156

تعمیر سرفیس مایکروسافت 1796

تعمیر سرفیس مایکروسافت 1796

تعمیر تبلت دل k13m

تعمیر تبلت دل k13m

تعمیر تبلت اچ پی ELITE X2

تعمیر تبلت اچ پی ELITE X2

تعمیر تبلت اپل IPAD MINI A1538

تعمیر تبلت اپل IPAD MINI A1538

تعمیر تبلت مایکروسافت SURFACE 1769

تعمیر تبلت مایکروسافت SURFACE 1769

تعمیر مایکروسافت SURFACEBOOK 128GB

تعمیر مایکروسافت SURFACEBOOK 128GB

تعمیر سرفیسSURFACE PRO 1807

تعمیر سرفیسSURFACE PRO 1807

تعمیر مایکروسافت surfacebook 3

تعمیر مایکروسافت surfacebook 3

تعمیر تبلت سامسونگ GT-N8000

تعمیر تبلت سامسونگ GT-N8000 : تبلت سامسونگ  روشن نمی شد که باتری تبلت خراب شده بود که با تعویض باتری مشکل تبلت سامسونگ برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  خراب بودن باتری

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض باتری

مشاهده

تعمیر تبلت پی پو X3N19100156

تعمیر تبلت پی پو X3N19100156 : تبلت روشن نمی شد که MAIN BOARD تبلت دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAIN BOARD مشکل تبلت برطرف...

 • علت

  اتصال MAIN BOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAIN BOARD

مشاهده

تعمیر سرفیس مایکروسافت 1796

تعمیر سرفیس مایکروسافت 1796 : سرفیس روشن نمی شد که MAIN BOARD سرفیس سوخته شده بود که با تعویض MAIN BOARD مشکل سرفیس برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  مشکل داشتن باتری

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض باتری

مشاهده

تعمیر تبلت دل k13m

تعمیر تبلت دل k13m : تبلت تصویر نمی داد که صفحه نمایش تبلت شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل تبلت برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر تبلت اچ پی ELITE X2

تعمیر تبلت اچ پی ELITE X2 : تبلت روشن نمی شد که باتری تبلت دارای مشکل شده بود که با تعویض باتری مشکل تبلت برطرف گردید ایران...

 • علت

  خراب بودن باتری

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض باتری

مشاهده

تعمیر تبلت اپل IPAD MINI A1538

تعمیر تبلت اپل IPAD MINI A1538 : تبلت  اپل تصویر نمی داد که صفحه نمایش تبلت اپل شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل...

 • علت

  خراب بودن باتری

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض باتری

مشاهده

تعمیر تبلت مایکروسافت SURFACE 1769

تعمیر تبلت مایکروسافت SURFACE 1769 :  تبلت روشن نمیشد که قطعات از روی MAINBOARD  برداشته شده بود و با  تعمیر MAINBOARD مشکل تبلت  برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  دستکاری MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  تعمیر mainboard

مشاهده

تعمیر مایکروسافت SURFACEBOOK 128GB

تعمیر مایکروسافت SURFACEBOOK 128GB : سرفیس تصویر نمیداد که صفحه نمایش سرفیس شکسته شده بود و با تعویض صفحه نمایش مشکل سرفیس برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر سرفیسSURFACE PRO 1807

تعمیر سرفیسSURFACE PRO 1807 :  سرفیس  تصویر نمیداد که صفحه نمایش سرفیس شکسته شده بود و با تعویض صفحه نمایش مشکل سرفیس برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مایکروسافت surfacebook 3

تعمیر مایکروسافت surfacebook 3  سورفیس تصویر نمی داد که صفحه نمایش سرفیس شکسته بود و با تعویض صفحه نمایش مشکل سرفیس برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین نمایندگی...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده