بازگشت

تعمیر ال این وان

تعمیر آل این وان ایسر Aspire Z3770

تعمیر آل این وان ایسر Aspire Z3770

تعمیر آل این وان اچ پی 200 Pro G4

تعمیر آل این وان اچ پی 200 Pro G4

تعمیر آل این وان ایسوس V241F

تعمیر آل این وان ایسوس V241F

تعمیر آل این وان لنوو IDEACENTRE A600

تعمیر آل این وان لنوو IDEACENTRE A600

تعمیر آل این وان اچ پی PAVILION 24-K1315T

تعمیر آل این وان اچ پی PAVILION 24-K1315T

تعمیر آل این وان ideacentre AIO 330-20IGM

تعمیر آل این وان ideacentre AIO 330-20IGM

تعمیر آل این وان لنوو THINKCENTRE M73Z

تعمیر آل این وان لنوو THINKCENTRE M73Z

تعمیر آل این وان اچ پی PROONE 400 G6

تعمیر آل این وان اچ پی PROONE 400 G6

تعمیر آل این وان ام اس آی MS-AA53

تعمیر آل این وان ام اس آی MS-AA53

تعمیر آل این وان اچ پی ELITEONE 1000 G2 27

تعمیر آل این وان اچ پی ELITEONE 1000 G2 27

تعمیر آل این وان ایسر Aspire Z3770

تعمیر آل این وان ایسر Aspire Z3770 : آل این وان روشن نمی شد که MAINBOARD پاور سوخته شده بود که با تعویض MAINBOARD پاور مشکل...

مشاهده

تعمیر آل این وان اچ پی 200 Pro G4

تعمیر آل این وان اچ پی 200 Pro G4 : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان شکسته شده بود که...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر آل این وان ایسوس V241F

تعمیر آل این وان ایسوس V241F : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان شکسته شده بود که با تعویض صفحه...

 • علت

  شکسته شدن صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر آل این وان لنوو IDEACENTRE A600

تعمیر آل این وان لنوو IDEACENTRE A600 : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان شکسته شده بود که با تعویض...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر آل این وان اچ پی PAVILION 24-K1315T

تعمیر آل این وان اچ پی PAVILION 24-K1315T : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان شکسته شده بود که با...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر آل این وان ideacentre AIO 330-20IGM

تعمیر آل این وان ideacentre AIO 330-20IGM : آل این وان روشن نمی شد که MAINBOARD سوخته شده بود که با تعویض MAINBOARD مشکل آل این...

 • علت

  سوختگی MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض MAINBOARD

مشاهده

تعمیر آل این وان لنوو THINKCENTRE M73Z

تعمیر آل این وان لنوو THINKCENTRE M73Z : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان شکسته شده بود که با تعویض...

مشاهده

تعمیر آل این وان اچ پی PROONE 400 G6

تعمیر آل این وان اچ پی PROONE 400 G6 : آل این وان تصویر نمی داد که صفحه نمایش آل این وان دچار مشکل شده بود...

 • علت

  مشکل داشتن صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر آل این وان ام اس آی MS-AA53

تعمیر آل این وان ام اس آی MS-AA53 : آل این وان روشن نمی شد که MAINBOARD آل این وان سوخته شده بود که با تعویض...

 • علت

  سوختگی MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  نعویض MAINBOARD

مشاهده

تعمیر آل این وان اچ پی ELITEONE 1000 G2 27

تعمیر آل این وان اچ پی ELITEONE 1000 G2 27 : آل این وان روشن نمی شد که MAINBOARD آل این وان سوخته شده بود که...

 • علت

  سوخته شدن MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض MAINBOARD

مشاهده