بازگشت

تعمیرات مانیتور

تعمیر مانیتور سامسونگ 1732N

تعمیر مانیتور سامسونگ 1732N

تعمیر مانیتور ال جی 20MK400H

تعمیر مانیتور ال جی 20MK400H

تعمیر مانیتور سامسونگ MX279 HR

تعمیر مانیتور سامسونگ MX279 HR

تعمیر مانیتور سامسونگ LC27F390FHMXHD

تعمیر مانیتور سامسونگ LC27F390FHMXHD

تعمیر مانیتور ال جی 25UM65-P

تعمیر مانیتور ال جی 25UM65-P

تعمیر مانیتور سامسونگ S20A310X PLUS

تعمیر مانیتور سامسونگ S20A310X PLUS

تعمیر مانیتور سامسونگ F24T350FHM

تعمیر مانیتور سامسونگ F24T350FHM

تعمیر مانیتور ایسوس VZ24EHE

تعمیر مانیتور ایسوس VZ24EHE

تعمیر مانیتور ایسوس VG27A1A

تعمیر مانیتور ایسوس VG27A1A

تعمیر مانیتور ال جی W2053S-PFV

تعمیر مانیتور ال جی W2053S-PFV

تعمیر مانیتور سامسونگ 1732N

تعمیر مانیتور سامسونگ 1732N : مانیتور روشن نمی شد که MAINBOARD مانیتور دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAINBOARD مشکل مانیتور برطرف گردید ایران اسلات مجهزترین...

 • علت

  اتصال در MAINBOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال MAINBOARD

مشاهده

تعمیر مانیتور ال جی 20MK400H

تعمیر مانیتور ال جی 20MK400H : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور سامسونگ MX279 HR

تعمیر مانیتور سامسونگ MX279 HR : مانیتور روشن نمی شد که BIOS مانیتور دارای مشکل شده بود که با PROGRAM BIOS مشکل مانیتور برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  مشکل داشتن BIOS

 • خدمات صورت گرفته

  PROGRAM BIOS

مشاهده

تعمیر مانیتور سامسونگ LC27F390FHMXHD

تعمیر مانیتور سامسونگ LC27F390FHMXHD : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور ال جی 25UM65-P

تعمیر مانیتور ال جی 25UM65-P : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور سامسونگ S20A310X PLUS

تعمیر مانیتور سامسونگ S20A310X PLUS : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور سامسونگ F24T350FHM

تعمیر مانیتور سامسونگ F24T350FHM : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور شکسته شده بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور ایسوس VZ24EHE

تعمیر مانیتور ایسوس VZ24EHE : مانیتور روشن نمی شد که MAIN BOARD مانیتور دارای اتصال بود که با رفع اتصال MAIN BOARD مشکل مانیتور برطرف گردید ایران...

 • علت

  اتصال MAIN BOARD

 • خدمات صورت گرفته

  رفع اتصال

مشاهده

تعمیر مانیتور ایسوس VG27A1A

تعمیر مانیتور ایسوس VG27A1A : مانیتور تصویر نمی داد که صفحه نمایش مانیتور دارای مشکل بود که با تعویض صفحه نمایش مشکل مانیتور برطرف گردید ایران اسلات...

 • علت

  شکستگی صفحه نمایش

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض صفحه نمایش

مشاهده

تعمیر مانیتور ال جی W2053S-PFV

تعمیر مانیتور ال جی W2053S-PFV : مانیتور روشن نمی شد که MAIN BOARD پاور سوخته شده بود که با تعویض MAIN BOARD پاور مشکل مانیتور برطرف...

 • علت

  سوختگی MAIN BOARD پاور

 • خدمات صورت گرفته

  تعویض MAIN BOARD پاور

مشاهده